Upit bojnik, pronađeno natuknica: 42

Dreyfus, Alfred

Dreyfus [dʀεfy's], udomaćeno [dra'jfus], Alfred, francuski časnik (Mulhouse, 19. X. 1859 – Pariz, 12. VII. 1935). ...

Dreyfusova afera

Dreyfusova afera [dʀεfy's~], afera vojne špijunaže koja je prerasla u unutrašnjopolitičku krizu Francuske ...

Gaulle, Charles André Joseph Marie de

Gaulle [go:l], Charles André Joseph Marie de, francuski general i državnik (Lille, Francuska, 22. XI. 1890 ...

general

general (njem. General, od lat. dux generalis: visoki vojni poglavar). 1. Visoki časnički čin u kopnenoj ...

Gvozdanović

Gvozdanović, hrvatska plemićka obitelj. Prema obiteljskoj predaji prvotno je imala posjede u sjevernoj ...

Gyulay Maros-Németh, Ignjat

Gyulay Maros-Németh [61546u'lαj mα'rɔš ne:'mεt], Ignjat, austrijski političar i podmaršal te hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ...

Harris, Richard

Harris [hæ'ris], Richard, britanski glumac irskoga podrijetla (Luimneach/Limerick, 1. X. 1930 – London, ...

kamikaze

kamikaze (jap.: božanski vjetar, od kami: bog i kaze: vjetar). 1. Cikloni koji su 1274. i 1281. razbili ...

Knežević, Vinko

Knežević, Vinko, hrvatski podmaršal u habsburškoj vojsci (Gračac, 30. XI. 1755 – Sveta Jelena, danas ...

Kulmer, Miroslav, st.

Kulmer, Miroslav, st., hrvatski general (Zagreb, 5. III. 1814 – Zagreb, 28. II. 1877). Vojnu školu polazio ...

|<  1 (2)  3  4  5