Upit bona fide, pronađeno natuknica: 4

bona fide

bona fide (lat. ablativ od bona fides: dobra vjera), u dobroj vjeri, dobronamjerno, pošteno. Pojam bona ...

fides

fides (lat.: vjera), poštenje, savjesnost, vjernost zadanoj riječi. Etička kategorija kojoj je pravo ...

mala fide

mala fide [ma'la: fi:'de:] (lat.: u zloj vjeri, zlonamjerno, od malus: loš, zao + fides: vjera), u pravu, ...

pactum

pactum [pa'ktum] (latinski: sporazum, nagodba, dogovor), u rimskom pravu, u najširem smislu riječi, ...