Upit brod, pronađeno natuknica: 483

Jurić, Frane

Jurić, Frane, hrvatski novinar i publicist (Hvar, 21. VI. 1922 – Split, 28. X. 2008). Srednju tehničku ...

Kafka, Franz

Kafka [ka'~], Franz, austrijski pripovjedač (Prag, 3. VII. 1883 – Kierling, Beč, 3. VI. 1924). Sin židovsko-češkoga ...

Kakanj

Kakanj, rudarsko-industrijski grad 30 km jugoistočno od Zenice, BiH (Federacija BiH); 11 796 st. (2013; ...

kamikaze

kamikaze (jap.: božanski vjetar, od kami: bog i kaze: vjetar). 1. Cikloni koji su 1274. i 1281. razbili ...

karaka

karaka (španj. carraca, vjerojatno od arap. ḥarrāqa: laki brod nakrcan zapaljivom građom koji se upućivao ...

kasko

kasko (njem. Kasko < španj. casco: trup broda). 1. Brod bez tereta, trup broda; pomorski kasko osiguranje ...

Katić, Ivan

Katić, Ivan, danski veterinar hrvatskog podrijetla (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 11. VIII. 1930 ...

ket

ket (engl. cat). 1. Tip manje jedrilice s jednim jarbolom postavljenim blizu pramca te samo jednim jedrom ...

klaustrofobija

klaustrofobija (lat. claustrum: brava; zatvoreni prostor + -fobija), panični strah od boravka u zatvorenim ...

Klement Orovčanin

Klement Orovčanin, hrvatski ljetopisac (Požega, 15. XII. 1755 – Slavonski Brod, 17. V. 1813). Od 1773. ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|