Upit brod, pronađeno natuknica: 486

balon

balon (franc. ballon < tal. pallone: lopta, dijalektalno ballone), šuplja letjelica od lagana materijala, ...

Bane, Đuro

Bane, Đuro (Zorzi), hrvatski pomorski kapetan (Perast, druga polovica XVII. st. – Drač, 25. XII. 1716). ...

Banjole (naselje)

Banjole, naselje u Istri, 7 km jugoistočno od Pule; 983 st. (2011). Smješteno je na razvedenim obalama ...

Barclay, Alexander

Barclay [bα:'kli], Alexander, škotski književnik (?, oko 1476 – Croydon, 10. VI. 1552). Autor spjeva ...

barka

barka (tal. barca < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. β8118ρıς, možda ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

barža

barža (franc. barge). 1. Plovilo jednostavna oblika, bez vlastitog pogona, za prijevoz tereta rijekama ...

batiskaf

batiskaf (bati- + grč. σϰάφος: korito, brod), autonomna ronilica projektirana za najveće morske dubine; ...

Batrina

Batrina, selo u slavonskom dijelu Posavine; 1005 st. (2011). Leži u blizini rijeke Orljave, 31 km zapadno ...

Batthyány, Teodor

Batthyány [bα'ţ:a:ńi], Teodor, posjednik i manufakturist (?, 16. X. 1729 – ?, 1812). Namjesnik banske ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|