Upit brzina svjetlosti, pronađeno natuknica: 84

Fizeau, Hippolyte

Fizeau [fizọ'], Hippolyte, francuski fizičar (Pariz, 23. IX. 1819 – Venteuil, 18. IX. 1896). Studirao ...

Fizeauov pokus

Fizeauov pokus [fizọ'~], prvo uspješno mjerenje brzine svjetlosti u zemaljskim uvjetima nazvan po Hippolyteu ...

Foucault, Léon

Foucault [fukọ'], Léon, francuski fizičar (Pariz, 18. IX. 1819 – Pariz, 11. II. 1868). Pokazao je da ...

Franck-Hertzov pokus

Franck-Hertzov pokus [fr8118:ŋk hεrc~], pokus kojim je s pomoću električnoga mjerenja potvrđena kvantna ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

količina gibanja

količina gibanja (zalet) (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gibanje čestice ili sustava ...

konstanta fine strukture

konstanta fine strukture (znak α), prirodna konstanta, bezdimenzionalna veličina u fizici elementarnih ...

kontrakcija

kontrakcija (lat. contractio: stezanje, kraćenje). 1. U fizici, kontrakcija volumena, smanjenje volumena ...

Laplaceov operator

Laplaceov operator [lapla's~] (znak Δ) (po Pierreu Simonu de Laplaceu), linearni diferencijalni vektorski ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9