Upit brzina svjetlosti, pronađeno natuknica: 84

prostor-vrijeme

prostor-vrijeme, u teoriji relativnosti, prostor opisan trima prostornim koordinatama i četvrtom koordinatom ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

Rayleigh, John William Strutt

Rayleigh [rẹi'li], John William Strutt [strʌt], engleski fizičar (Langford Grove, 12. XI. 1842 – Tarling ...

Rayleigh-Jeansov zakon

Rayleigh-Jeansov zakon [rẹi'li 62721i:nz~] (po Johnu Williamu Struttu Rayleighu, koji ga je izveo 1900. ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

Rosenquist, James

Rosenquist [rọu'zənkwist], James, američki slikar i grafičar (Grand Forks, North Dakota, 29. II. 1933 ...

Rydberg, Johannes Robert

Rydberg [ry:'dbærj], Johannes Robert, švedski fizičar i astronom (Halmstad, 8. XI. 1854 – Lund, 28. XII. 1919). ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

tvorba parova

tvorba parova, proces nastajanja elementarne čestice i njezine antičestice iz bozona, pri čemu vrijede ...

vrijeme

vrijeme, neprekidni slijed promjena u kojem se trenutci ili njihove transformacije mogu zamisliti kao ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9