Upit crveno drvo, pronađeno natuknica: 13

crveno drvo

crveno drvo, skupni naziv za neke egzote, npr.: koraljno drvo, paduk-drvo, pernambuk-drvo, sapan-drvo; ...

sapan-drvo

sapan-drvo (prema malajski sapang) (istočnoindijsko crveno drvo), drvo vrste Caesalpinia sappan (por. ...

Andamani

Andamani, indijska otočna skupina u Indijskom oceanu, između Bengalskoga zaljeva na zapadu i Andamanskog ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

brazil-drvo

brazil-drvo (port. brasa: žar < germ. *brasa) ili pernambuk-drvo (Caesalpinia echinata), crveno, tvrdo ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

kamforovac

kamforovac (Cinnamomum camphora), visoko zimzeleno drvo iz por. lovora (Lauraceae). Tvori prostrane ...

klinčić (eugenija)

klinčić (karanfilovac, eugenija), do 12 m visoko vazdazeleno drvo iz porodice mirta (Myrtaceae), podrijetlom ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

(1)  2