Upit destilacija, pronađeno natuknica: 15

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

desalinizacija

desalinizacija (de- + salinizacija, od lat. salinus: slan), odsoljavanje; djelomično ili potpuno uklanjanje ...

frakcionacija

frakcionacija, rastavljanje smjesa tvari na pojedine sastojke, frakcije, postupnom provedbom nekoga ...

karbokemija

karbokemija (lat. carbo: ugljen + kemija), dio kemije koji se bavi kemijskim postupcima preradbe ugljena. ...

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

kemijska tehnologija

kemijska tehnologija, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode, pri čemu, u slijedu ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

operacija

operacija (latinski operatio: djelatnost, posao, djelovanje). 1. U medicini, kirurški zahvat što ga ...

(1)  2