Upit diferencijalna geometrija, pronađeno natuknica: 7

diferencijalna geometrija

diferencijalna geometrija (srednjovj. lat. differentialis), matematička disciplina koja istražuje opća ...

afina diferencijalna geometrija

afina diferencijalna geometrija (lat. affinis: srodan), dio diferencijalne geometrije koji proučava ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

metrički prostor

metrički prostor (znak M), skup točaka na kojem je za svaki par točaka definirana metrika (funkcija ...

tenzor

tenzor (prema lat. tensus: nategnut, napet), u matematici, fizici i tehnici, veličina određena s više ...

Weierstrass, Karl

Weierstrass [vại'əɹštra:s], Karl, njemački matematičar (Ostenfelde, 31. X. 1815 – Berlin, 19. II. 1897). ...