Upit difuzija, pronađeno natuknica: 18

difuzija

difuzija (lat. diffusio: širenje, rasprostiranje, raspršenje). 1. Prijenos tvari u plinovima, kapljevinama ...

čip

čip (engl. chip: iver, režanj), tanka poluvodička pločica, ploštine najviše nekoliko četvornih milimetara, ...

difuzionizam

difuzionizam (prema difuzija), antropološko teorijsko naučavanje prema kojem su sva kulturna obilježja ...

Fickovi zakoni difuzije čestica

Fickovi zakoni difuzije čestica [fik~] (molekulske difuzije) tumače osnovne pojave pri difuziji. Prvi ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), biološki proces s pomoću kojega autotrofni fotosintetski organizmi (biljke, ...

hipoksija

hipoksija (hip- + oksigen: kisik), pοmanjkanje kisika u stanicama οrganizma. Uzrok je raskorak između ...

izluživanje

izluživanje (ekstrakcija čvrsto-kapljevito, luženje), odjeljivanje topljivoga sastojka iz smjese s netopljivom ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

kemijski potencijal

kemijski potencijal (znak μ), fizikalna veličina koja opisuje sposobnost električki neutralnih atoma ...

(1)  2