Upit difuzija, pronađeno natuknica: 18

kinetička teorija plinova

kinetička teorija plinova, tumačenje makroskopskih svojstava plinova na temelju gibanja njihovih čestica ...

membrane

membrane (lat. membrana: opna). 1. U biologiji, zajednički naziv za mnoge tvorbe različite građe koje ...

molekula

molekula (novolat. molecula: mala masa, od lat. moles: masa), najmanja čestica neke jednostavne ili ...

osmoza

osmoza (prema grč. ὠσμός: guranje, tiskanje), difuzija kojom se izjednačuju koncentracija u otopini ...

separacija

separacija (lat. separatio: rastavljanje, odvajanje). 1. Odjeljivanje, razdvajanje, odcjepljenje, odvojenost, ...

spirometrija

spirometrija (spiro- + -metrija), mjerenje plućnoga volumena i kapaciteta s pomoću spirometra, sprave ...

transport

transport (njem. Transport, prema lat. transportare: prenositi, prevesti). 1. Premještanje osoba, životinja, ...

viskoznost

viskoznost (prema kasnolat. viscosus: ljepljiv), unutarnje trenje pri strujanju fluida (tekućine ili ...

|<  1 (2)