Upit dijaskopija, pronađeno natuknica: 3

dijaskopija

dijaskopija (dija- + -skopija), u medicini, (1) orijentacijska radiološka pretraga pri kojoj se slika ...

radiologija, medicinska

radiologija, medicinska (radio- + -logija), grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i intervencijskim ...

rendgensko zračenje

rendgensko zračenje, elektromagnetski valovi valnih duljina 0,001 do 10 nm. Nastaje u rendgenskoj cijevi ...