Upit dinosauri, pronađeno natuknica: 5

dinosauri

dinosauri (Dinosauria) (grč. δεıνός: strašan + σαῦρος: gušter), »nadred« gmazova raširenih u mezozoiku ...

Colbert, Edwin Harris

Colbert [kɔ:lbe'r], Edwin Harris, američki paleontolog i geolog (Clarinda, Iowa, 28. IX. 1905 – Flagstaff, ...

gmazovi

gmazovi (Reptilia), najniži razred pravih kopnenih kralježnjaka. Nastanjuju sve kontinente izuzev Antarktika. ...

sauropoda

sauropoda (grč. σαῦρος: gušter + -pod) (Sauropodomorpha), izumrli podred golemih dinosaura iz reda Saurischia ...

trijas

trijas (prema grč. τριάς: trojstvo), prvo razdoblje mezozoika, nazvano po podjeli naslaga na području ...