Upit dioba vlasti, pronađeno natuknica: 13

Slavonija

Slavonija, povijesno-geografska regija u istočnom dijelu Hrvatske, između Save na jugu i Drave na sjeveru ...

suvlasništvo

suvlasništvo, vlasništvo više osoba na istoj stvari kod kojega svakomu od suvlasnika pripada alikvotni ...

Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske najviši je pravni i politički akt i temeljni konstitutivni državni dokument ...

|<  1 (2)