Upit dionica, pronađeno natuknica: 109

naglasak

naglasak (akcent). 1. Prozodijska ili suprasegmentna pojava isticanja jednoga sloga, ili više njih, ...

Neralić, Tomislav

Neralić, Tomislav, hrvatski pjevač, bas (Karlovac, 9. XII. 1917 – Zagreb, 16. XI. 2016). Jedna od stožernih ...

oblici, glazbeni

oblici, glazbeni, strukturna, konstrukcijska ili organizacijska načela glazbene tvorevine, analogna ...

Ockeghem, Johannes

Ockeghem (Okeghem) [ɔ'kəγəm], Johannes, franko-flamanski skladatelj (Saint Ghislain, između 1410. i ...

opera

opera (skraćeno od tal. opera in musica: uglazbljeno djelo, prema lat. opera: radnja, posao), glazbeno-scensko ...

organum

organum (srednjovj. lat. < klas. lat. organum: orgulje, glazbalo), u glazbi, skupni naziv za različite ...

osnivačka dobit

osnivačka dobit, dobit koju ostvaruju osnivači dioničkoga društva prodajom njegovih dionica. Ako novoosnovano ...

panika

panika (njem. Panik < franc. panique, prema grč. πανιϰός: Panov, po grčkom bogu Panu, koji je iznenadnim ...

partitura

partitura (talijanski, prema partire: razdijeliti), u glazbi, rukopisna ili tiskana notna zabilježba ...

Petrušanec, Franjo

Petrušanec, Franjo, hrvatski operni pjevač, bas (Poljanec kraj Ludbrega, 27. I. 1938 – Zagreb, 27. XI. 2005). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >