Upit djetelina, pronađeno natuknica: 16

djetelina

djetelina (Trifolium), rod zeljastih biljaka iz por. leptirnjača. Pripada mu oko 300 vrsta, koje su ...

agronomija

agronomija (agro- + -nomija), znanost o poljoprivredi; u širem smislu, skup strukovnih i znanstvenih ...

amara

amara (lat. amarus: gorak), gorka sredstva koja pobuđuju i poboljšavaju tek. Uzimaju se neposredno prije ...

bakteroidi

bakteroidi (bakterija + -id), u mikrobiologiji, stanice bakterija nepravilna, osebujna oblika, koje ...

Baltušis, Juozas

Baltušis [~tu'~], Juozas (pravo ime Albertas Juozenas), litavski pisac (Riga, 14. IV. 1909 – Vilnius, ...

endemi

endemi (grč. ἔνδημος: domaći; unutrašnji), biljne ili životinjske svojte (podvrste, vrste, rodovi, porodice) ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

kombajn

kombajn (rus. kombajn < engl. combine [harvester]), poljoprivr. stroj za žetvu, berbu ili vađenje uroda ...

krmiva

krmiva, proizvodi koji se koriste za hranidbu domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Mogu biti biljnoga, ...

(1)  2