Upit djetelina, pronađeno natuknica: 16

panašira

panašira (franc. panachure), pojava svijetlih pjega na listovima zelenih biljaka. Nastaje zbog nedostatka ...

pašnjak

pašnjak, travnata poljoprivr. površina koja se koristi za napasanje, a u uvjetima intenzivnog uzgoja ...

petlja

petlja. 1. Cestovno raskrižje u dvije ili više razina. Gradi se kod križanja autoceste, odn. višetračne ...

plodored

plodored, sustav uzgoja ratarskih i povrćarskih kultura na oraničnim površinama, u kojem se na poljoprivrednom ...

šarka šljive

šarka šljive, bolest biljaka iz potpor. Prunoideae, por. ruža (Rosaceae). Uzrokuje ju Plum pox virus ...

triolet

triolet (franc. triolet, prema trèfle: trolist; djetelina), francuski srednjovjekovni pjesnički oblik ...

|<  1 (2)