Upit draga, pronađeno natuknica: 60

Shaw, George Bernard

Shaw [šɔ:], George Bernard, irski dramatičar, kritičar i esejist (Dublin, 26. VI. 1856 – Ayot St. Lawrence, ...

Srbi

Srbi, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Srbiji, gdje s približno 6,21 milijun pripadnika ...

Šerbedžija, Rade

Šerbedžija, Rade, hrvatski glumac, kazališni redatelj, književnik i pjevač (Bunić kraj Korenice, 27. VII. 1946). ...

Šnajder, Slobodan

Šnajder, Slobodan, hrvatski književnik (Zagreb, 8. VII. 1948). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao ...

Štefanić, Vjekoslav

Štefanić, Vjekoslav, hrvatski filolog (Draga Bašćanska na Krku, 25. IV. 1900 – Zagreb, 24. II. 1975). ...

toponomastika

toponomastika (topo- + onomastika), znanost o toponimima, tj. jezikoslovna disciplina koja proučava ...

vestern

vestern (engl. western, u osnovnom značenju: zapadni), filmski žanr koji obuhvaća filmove s radnjom ...

Vlasi

Vlasi (jednina Vlah) (balkanskogotski Walhs /starovisokonjem. Walhoz/ < lat. Volcae, akuzativ množine ...

Warner, Jack L(eonard)

Warner [wɔ:'ɹnəɹ], Jack L(eonard), američki producent (London, Ontario, 2. VIII. 1892 – Los Angeles, ...

Warner Brothers

Warner Brothers (Bros.) [wɔ:'ɹnəɹ brʌ'δəɹz], američka filmska tvrtka. Osnovali su ju 1923. braća Harry ...

|<  1  2  3  4  5 (6)