Upit drago kamenje, pronađeno natuknica: 28

drago kamenje

drago kamenje (dragulji), rijetki minerali koji se odlikuju jakim lomom i disperzijom svjetlosti, čistom ...

beril

beril (grč. βήρυλλος), heksagonski mineral, berilijev alumosilikat, Be3Al2Si6O18. Obično bezbojan, ali ...

cirkon

cirkon (njem. Zirkon, možda od arap. zargūn: jarko crven < perz.), cirkonijev silikat, ZrSiO4 tetragonski ...

dijamant

dijamant (srednjovj. lat. diamas, genitiv diamantis, prema klas. lat. adamas < grč. ἀδάμας, genitiv ...

hrizoberil

hrizoberil ili krizoberil (lat. chrysoberillus < grč. χρυσοβήρυλλος), rompski mineral velike tvrdoće ...

korund

korund (engl. corundum < tamilski kurundam ili teluški kuruvindam < sanskrt. kuruvinda: rubin), heksagonski ...

Madagaskar

Madagaskar (Madagasikara/Madagascar; Republika Madagaskar/malgaški Repoblikan’i Madagasikara/francuski ...

Minas Gerais

Minas Gerais [mi'nɐs žirại's], savezna država u jugoistočnom Brazilu; 586 528 km2, 19 597 330 st. (2010). ...

minerali

minerali (prema srednjovj. lat. mineralis: koji pripada rudniku), kemijski i fizički jedinstvene tvari, ...

Mozambik

Mozambik (Moçambique; República de Moçambique), država u jugoistočnoj Africi, između Tanzanije (duljina ...

(1)  2  3