Upit drago kamenje, pronađeno natuknica: 28

nakit

nakit, skupni naziv za dekorativne predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću; u užem smislu, ...

Ofir

Ofir, prema podatcima iz Biblije, zemlja iz koje su u X. st. pr. Kr. kralj Salomon i Hiram, vladar Tira, ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

Put svile

Put svile (kineski Sichou zhi lu), odnosno putevi svile (također svileni put), mreža karavanskih puteva ...

rozeta

rozeta (francuski rosette: ružica). 1. Ukrasni motiv kružna oblika nalik na ružin cvijet sa stiliziranim ...

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...

smaragd

smaragd (latinski smaragdus < grčki σμάραγδος [λίϑος]), zeleno obojeni oblik minerala berila. Svoju ...

spodumen

spodumen (grčki σποδούμενος, od σποδοῦσϑαι: izgorjeti do pepela), trifan, mineral iz skupine monoklinskih ...

staklo

staklo, anorganska, amorfna, uglavnom prozirna tvar koja se dobiva taljenjem sirovina i brzim hlađenjem ...

Šri Lanka

Šri Lanka (singalski Śri Lanka Prajatantrika Samajavadi Janarajaya; tamilski Ilangai Jananayaka Socialista ...

|<  1 (2)  3