Upit dvor, pronađeno natuknica: 265

Fraknói, Vilmos

Fraknói [frα'kno:i], Vilmos (prvotno ime Wilhelm Frankl), madžarski povjesničar (Ürmény, 27. II. 1843 ...

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Fulda

Fulda [fu'~], grad na istoimenoj rijeci u Hessenu, Njemačka; 64 349 st. (2010). Visoke škole, više muzeja. ...

Fux, Johann Joseph

Fux [fuks], Johann Joseph, austrijski skladatelj i glazbeni teoretičar (Hirtenfeld, Štajerska, 1660 ...

generalni staleži

generalni staleži ili opći staleži (franc. États généraux [eta' ženeʀọ']), franc. državni staleži (XIV–XVIII. st.). ...

gigaku

gigaku, japanska prastara maskirana plesna drama. Cvala je za razdoblja Nara (710–794). Premda je tradicija ...

glazbala

glazbala (sinonimno: glazbeni ili muzički instrumenti), predmeti koji su izrađeni ili se rabe za proizvodnju ...

González de Clavijo, Ruy

González de Clavijo [gɔnϑa'lεϑ δe klaβi'xo], Ruy, španjolski diplomat (Madrid, ? – Madrid, 2. IV. 1412). ...

Gradec

Gradec, naselje i općinsko središte 6 km sjeveroistočno od Vrbovca, Zagrebačka županija; 471 st. (2011). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|