Upit dvor, pronađeno natuknica: 265

Granada (Španjolska)

Granada [grana'δa], glavni grad istoimene pokrajine u Andaluziji, u podnožju Sierra Nevade, južna Španjolska; ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Grubišić

Grubišić, hrvatska plemićka obitelj podrijetlom iz Olova u srednjoj Bosni. God. 1555. obitelj se podijelila ...

Gučetić, Serafin

Gučetić, Serafin, hrvatski trgovac i diplomat (Dubrovnik, 1496 – ?, 1547). Školovao se u Dubrovniku ...

Hakani Širvani

Hakani Širvani (perzijski ‘Alī Hāqānī Širwānī [širvw:'ni:]), perzijski (azerbajdžanski) pjesnik (Širwan, ...

Hanibal

Hanibal (punski: dar Baalov ili milost Baalova), kartažanski vojskovođa (?, 247/246. pr. Kr. – Libisa, ...

Hasegawa Tohaku

Hasegawa Tohaku, japanski slikar (Nanao, 1539 – Edo, danas Tokyo, 1610). Učio u Kyotu, od 1592. radio ...

Hauser, Alois

Hauser [hạu'zəɹ], Alois, austrijski arhitekt, restaurator i arheolog (Beč, 16. XI. 1841 – Baden kraj ...

Hazor

Hazor (hebr.: dvor), naziv za više naselja u staroj Palestini. Najpoznatiji Hazor bio je kraljevski grad ...

helenizam

helenizam (grč. ἑλληνıσμός: oponašanje svega što je grčko), u širem značenju, grčka kultura u svim fazama ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|