Upit egalitarizam, pronađeno natuknica: 3

egalitarizam

egalitarizam (franc. égalitarisme), ideja da se distribucija položaja u društvu i alokacija »društvenih ...

horda

horda (tur. ordu: vojska). 1. U turansko-mongolskih naroda, izvorno, vojno-upravna organizacija; logorište ...

utilitarizam

utilitarizam (engleski utilitarianism, prema latinskom utilitas: korist), smjer u etici koji svrhu ljudskoga ...