Upit električna peć, pronađeno natuknica: 4

električna peć

električna peć, uređaj i industrijsko elektrotermijsko postrojenje u kojem se električna energija pretvara ...

feroslitine

feroslitine (ferolegure), slitine željeza i jednog ili više drugih elemenata, uglavnom metala (ponajprije ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

toplina

toplina (količina topline) (znak Q), fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega ...