Upit električni otpor, pronađeno natuknica: 55

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

električna otpornost

električna otpornost (zastarjeli naziv: specifični električni otpor) (znak ρ), fizikalna veličina koja ...

reaktancija

reaktancija (prividni ili jalovi električni otpor) (engl. reactance) (znak X), električni otpor protjecanju ...

BCS-teorija

BCS-teorija (Bardeen-Cooper-Schriefferova teorija), prva mikroskopska teorija supravodljivosti (1957). ...

bolometar

bolometar (grč. βολή: izbačaj; zraka + metar), vrlo osjetljiv instrument za otkrivanje  i mjerenje energije ...

Cooperovi parovi

Cooperovi parovi (po Leonu Cooperu), parovi elektrona koji se na vrlo niskim temperaturama u kristalnoj ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

divovski magnetootpor

divovski magnetootpor (gigantski magnetootpor, također GMR, od engl. giant magnetoresistance), pojava ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

(1)  2  3  4  5  6