Upit električni otpor, pronađeno natuknica: 55

električna zavojnica

električna zavojnica, električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio ...

elektroencefalografija

elektroencefalografija (elektro- + encefalografija) (kratica EEG), dijagnostička i istraživačka tehnika ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

Fert, Albert

Fert [fε:ʀ], Albert, francuski fizičar (Carcassonne, 7. III. 1938). Diplomirao (1963) i doktorirao (1970) ...

fluorescentna cijev

fluorescentna cijev, električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki ...

fotodetektor

fotodetektor (foto- + detektor), fotoelektrični element u kojem svjetlost fotoelektričnim efektom uzrokuje ...

fotootpornik

fotootpornik (foto- + otpornik), poluvodički elektronički element kojemu svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

Grünberg, Peter

Grünberg [gry:'nbεrk], Peter, njemački fizičar (Plzeň, Češka, 18. V. 1939 – Jülich, 9. IV. 2018). Diplomirao ...

impedancija

impedancija (njemački Impedanz < engleski impedance, prema latinski impedire: smetati, priječiti). 1. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6