Upit električni otpor, pronađeno natuknica: 55

rezonancija

rezonancija (kasnolat. resonantia: odjek, odzvuk). 1. U fizici, titranje fizikalnoga sustava koje nastupa ...

specifične veličine

specifične veličine, fizikalne veličine koje su količnik neke veličine i mase. Međunarodne i hrvatske ...

staklena vlakna

staklena vlakna, umjetna vlakna dobivena iz rastaljenoga stakla (taline) izvlačenjem niti i namatanjem ...

supravodljivost

supravodljivost (supra- + vodljivost), stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje ...

temperaturni koeficijent otpora

temperaturni koeficijent otpora (znak α), fizikalna veličina koja opisuje promjene električnoga otpora ...

termistor

termistor (grč. ϑέρμη: toplina + engl. resistor: otpornik, prema < lat. resistere: pružati otpor), električni ...

termometar

termometar (franc. thermomètre), instrument za mjerenje temperature (u razgovornom se jeziku katkad ...

uzemljenje

uzemljenje, u užem smislu, vodljivi spoj neke točke električne mreže, dijela električnog postrojenja ...

videokamera

videokamera (video + kamera), kamera koja elektroničkim uređajem za optoelektričku pretvorbu optičku ...

vodič

vodič, u fizici i tehnici, tvar ili materijalno tijelo koji se odlikuju sposobnošću prijenosa nekog ...

|<  1  2  3 (4)  5  6