Upit elektrolitska disocijacija, pronađeno natuknica: 4

elektrolitska disocijacija

elektrolitska disocijacija, rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj ...

disocijacija

disocijacija (lat. dissociatio: razdvajanje), u kemiji, raspadanje ili rastavljanje molekula na jednostavnije ...

elektrokemija

elektrokemija (elektro- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi povezanošću električnih pojava ...

ion

ion (grč. ἰόν: koji se kreće, od ἰέναı: ići, kretati se), električki jednostruko ili višestruko nabijeni ...