Upit eter, pronađeno natuknica: 28

Eter

Eter (grč. Αἰϑήρ, Aithḗr), u grčkoj mitologiji (kod Hezioda), bog nebeskoga svjetla, sin boga vječne ...

eter

eter (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), hipotetična tvar elastičnih svojstava, ali bez mjerljive ...

dietil-eter

dietil-eter (di- + etil + eter) →  eteri ...

dioksan

dioksan (di- + oksi- + -an), šesteročlani heterociklički spoj, ciklički eter, C4H8O2, bezbojna, hlapljiva, ...

ekstrakcija

ekstrakcija (srednjovj. lat. extractio). 1. Vađenje, izvlačenje, npr. u medicini ekstrakcija zuba, ...

Ereb

Ereb (grč. Ἔρεβος, Érebos), u staroj grčkoj mitologiji vječni mrak, najdublji dio podzemnoga svijeta; ...

esteri

esteri (njem. Ester, prema Essigäther, tj. Essig: ocat i Äther: eter), organski spojevi koji nastaju ...

etan

etan (prema eter), zasićeni ugljikovodik, H3C–CH3, drugi član homolognoga niza zasićenih alifatskih ...

eten

eten (prema eter) →  etilen ...

eteri

eteri (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), organski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ...

(1)  2  3