Upit eubeja, pronađeno natuknica: 6

Eubeja

Eubeja (također Evvoia, Evia, novogrčki Εύβοıα, Eúvoia [e'vja], starogrčki Εὔβοıα, Eúboia), grčki otok ...

Dioklo

Dioklo (grčki Διοκλῆς, Diοkl61571s), grčki matematičar (Karist, Eubeja, oko 240. pr. Kr. – ?, oko 180. pr. Kr.). ...

Evripos

Evripos (Eurip, novogrčki Εύριπος, Eúripos [e'vripos]), uski morski prolaz između otoka Eubeje i grčkoga ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Muhlisi, Mustafa Bošnjak

Muhlisi, Mustafa Bošnjak, bošnjački pjesnik i putopisac (Gornji Vakuf, potkraj XVII. ili početkom XVIII. st. ...

Teofilakt (crkveni pisac)

Teofilakt (zvan Ohridski, grčki Θεоφύλαϰτος Ἀχρίδος, Theophýlaktos Akhrídos, latinizirano Theophylactus ...