Upit film, pronađeno natuknica: 933

eksperimentalni film

eksperimentalni film, naziv za 1) svaki film koji obilježavaju neke inovacije na području filmskog izražavanja; ...

etnološki film

etnološki film, znanstveno-planski komponiran film koji donosi pred promatrača određenu već stečenu ...

FIAF

FIAF (akronim od franc. Fédération Internationale des Archives du Film), Međunarodna federacija filmskih ...

Free Cinema

Free Cinema [fri: si'nəma] (engl.: slobodni film), britanski dokumentaristički pokret koji se pojavio ...

gangsterski film

gangsterski film, filmski žanr, vrsta kriminalističkog filma, često sinonim za kriminalistički film ...

GEFF

GEFF (akronim od Genre Film Festival [žã:'rə ~ fe'stivəl]), međunarodni filmski festival eksperimentalnoga ...

izravni film

izravni film (direktni film; engl. direct film, franc. le cinéma direct), naziv što ga je uveo dokumentarist ...

Jadran film

Jadran film, hrvatsko filmsko poduzeće osnovano 10. IX. 1946. kao nacionalni filmski proizvodni studio ...

komorni film

komorni film (prema komora), naziv za filmove kojih se radnja zbiva pretežito u zatvorenom prostoru ...

kompilacijski film

kompilacijski film (prema kompilacija) (također montažni film, kolažni film), film sastavljen (montiran) ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|