Upit film, pronađeno natuknica: 933

Babić, Nikola

Babić, Nikola, hrvatski filmski redatelj, scenarist i producent (Poprati kraj Stoca, BiH, 11. VI. 1935 ...

Bacall, Lauren

Bacall [bəkɔ:'l], Lauren (pravo ime Betty Joan Perske), američka filmska glumica (New York, 16. IX. 1924 ...

Bacharach, Burt

Bacharach [bæ'kəræk], Burt, američki skladatelj popularne i filmske glazbe (Kansas City, 12. V. 1928). ...

Bacsó, Péter

Bacsó [bα'čo:], Péter, madžarski filmski redatelj i scenarist (Košice, 6. VI. 1928 – Budimpešta, 11. III. 2009). ...

Baillie, Bruce

Baillie [bẹi'li], Bruce, američki filmski redatelj (Aberdeen, Južna Dakota, 24. IX. 1931 – Camano Island, ...

bajka

bajka (izvedeno iz praslav. bajati u starijem pretpostavljenom značenju »pripovijedati, govoriti«), ...

Balázs, Béla

Balázs [bα'la:ž], Béla (pravo ime Herbert Bauer), madžarski pisac, filmski teoretičar i scenarist (Segedin, ...

Bálint, András

Bálint [ba:'~], András, madžarski filmski i kazališni glumac (Pečuh, 26. IV. 1943). Odigrao niz uloga ...

Bán, Frigyes

Bán [ba:n], Frigyes, madžarski filmski redatelj (Košice, Slovačka, 19. VI. 1902 – Budimpešta, 30. IX. 1969). ...

banalan

banalan (franc. banal), koji je mnogo puta viđen, ponovljen, koji je neoriginalan, bez duha; običan, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|