Upit fizikalni sustav, pronađeno natuknica: 28

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

period

period (latinski periodus < grčki περίοδος: obilazak, krug). 1. Općenito, vremenski odsjek unutar ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...

središte mase

središte mase (centar mase), točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog fizikalnog ...

stacionarno stanje

stacionarno stanje, stanje fizikalnoga sustava pri kojem se njegovi makroskopski parametri ne mijenjaju ...

statistička fizika

statistička fizika, grana teorijske fizike koja objašnjava makroskopska svojstva tvari kao posljedicu ...

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

zakon očuvanja energije

zakon očuvanja energije, fizikalni zakon prema kojem je u zatvorenome fizikalnom sustavu zbroj svih ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

|<  1 (2)  3