Upit fluorna vlakna, pronađeno natuknica: 1

fluorna vlakna

fluorna vlakna, vlakna dobivena polimerizacijom fluorom supstituiranih ugljikovodika. Najvažniji je ...