Upit format, pronađeno natuknica: 28

Ortelius, Abraham

Ortelius [orte:'li·us], Abraham (pravo prezime Oertel), flamanski kartograf i izdavač (Antwerpen, 4. IV. 1527 ...

papir

papir (njem. Papier < lat. papyrum, papyrus < grč. πάπυρος: papirus) (srednjovj. lat. charta papyri, ...

Pink Floyd

Pink Floyd [piŋk fl61531id], engleski rock-sastav, osnovan 1965. u Londonu. Prvu postavu činili su gitarist ...

projektor

projektor, uređaj za prikaz slika projekcijom na neku podlogu (zaslon, ekran, platno, zid ili sl.). ...

Servan-Schreiber, Jean-Jacques

Servan-Schreiber [sεʀv8118' šʀεbε:'ʀ], Jean-Jacques, francuski novinar, publicist i političar (Pariz, 2. II. 1924 ...

tabloid

tabloid (engl., od tablet: blok listovnoga papira + -oid), naziv za novine (uglavnom dnevne, katkad ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

telekino

telekino (tele- + kino), uređaj za pretvorbu pokretnih slika snimljenih na filmu u videosignal radi ...

|<  1  2 (3)