Upit fotoluminiscencija, pronađeno natuknica: 3

fotoluminiscencija

fotoluminiscencija (foto- + luminiscencija), luminiscencija izazvana elektromagnetskim zračenjem. Luminiscentna ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt, fotoelektrični učinak), izbijanje elektrona iz tvari s pomoću elektromagnetskih ...

luminiscencija

luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje, prema lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost), ...