Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 140

energijsko stanje

energijsko stanje, stanje fizikalnoga sustava definirano njegovom ukupnom energijom (planetni sustav, ...

ergometrija

ergometrija (ergo- + -metrija), dijagnostička metoda mjerenja fizičkoga opterećenja srčanožilnog i dišnog ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

ferit

ferit (prema lat. ferrum: željezo). 1. Naziv za alfa-željezo, alotropsku modifikaciju željeza stabilnu ...

filtar

filtar (srednjovj. lat. filtrum: cjedilo < franački filtir). 1. U kemiji, procesnoj i sanitarnoj tehnici, ...

Fizeauov pokus

Fizeauov pokus [fizọ'~], prvo uspješno mjerenje brzine svjetlosti u zemaljskim uvjetima nazvan po Hippolyteu ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

fonetika

fonetika (grč. φωνηετıϰή [τέχνη]: glasoslovlje), znanstvena disciplina koja istražuje obilježja ljudskoga ...

formant

formant (prema lat. formans, genitiv formantis: koji oblikuje), pojačani dio spektra koji odražava način ...

fotoelektrični efekt

fotoelektrični efekt (fotoefekt, fotoelektrični učinak), izbijanje elektrona iz tvari s pomoću elektromagnetskih ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >