Upit frekvencija, pronađeno natuknica: 140

Franck-Hertzov pokus

Franck-Hertzov pokus [fr8118:ŋk hεrc~], pokus kojim je s pomoću električnoga mjerenja potvrđena kvantna ...

Glauber, Roy Jay

Glauber [glạu'bəɹ], Roy Jay, američki teorijski fizičar (New York, 1. IX. 1925 – Arlington, Massachusetts, ...

grkljan

grkljan (larinks), dio dišne cijevi koji istodobno služi i za stvaranje glasa. Smješten je u vratu, ...

Hall, John Lewis

Hall [hɔ:l], John Lewis, američki fizičar (Denver, 21. VIII. 1934). Diplomirao (1958) i doktorirao (1961) ...

hamiltonijan

hamiltonijan (po Williamu Rowanu Hamiltonu) (znak H), u klasičnoj fizici, skalarna funkcija jednaka ...

Hardy-Weinbergovo pravilo

Hardy-Weinbergovo pravilo [hα:'di vại'nbεrk~], frekvencija dvaju alelomorfnih gena koji čine jedan genski ...

harmoničko titranje

harmoničko titranje (harmonijsko titranje), titranje tijela ili čestice pod djelovanjem harmoničke sile, pravilno ...

Helmholtzov rezonator

Helmholtzov rezonator [hε'lmhɔlc~] (po Hermannu Ludwigu Ferdinandu von Helmholtzu), svaka kuglasta šupljina ...

izolacijski materijali

izolacijski materijali, u elektrotehnici, čvrste, tekuće i plinovite tvari koje ne vode električnu struju, ...

kandela

kandela (međunarodni naziv candela, prema lat. candela: svijeća) (znak cd), mjerna jedinica svjetlosne ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >