Upit freska, pronađeno natuknica: 34

freska

freska (talijanski affresco, al fresco), naziv za sliku koja se izrađuje mineralnim bojama na svježe ...

Bartolomeo della Porta

Bartolomeo della Porta [bartolomε:'o del:a pɔ'rta] (zvan i fra Bartolomeo), talijanski slikar (Firenca, ...

Brešan, Ivo

Brešan, Ivo, hrvatski književnik (Vodice kraj Šibenika, 27. V. 1936 – Zagreb, 3. I. 2017). Diplomirao ...

Bronzino, Angiolo

Bronzino [bronʒi:'no], Angiolo (Angiolo di Cosimo, pravo ime Angiolo Tori), talijanski slikar (Monticelli ...

Buvina, Andrija

Buvina, Andrija, hrvatski drvorezbar i slikar (prva polovica XIII. st.). Djelovao u Splitu. Jedino su ...

Cavallini, Pietro

Cavallini [kaval:i:'ni], Pietro, talijanski slikar (Rim, oko 1240 – Rim, nakon 1330). Glavni predstavnik ...

Cimabue

Cimabue [čimabu:'e] (pravo ime Cenni di Pepo), talijanski slikar i mozaičar (Firenca, oko 1240 – Pisa, ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

Ćulinović, Juraj

Ćulinović, Juraj (Giorgio Schiavone), hrvatski slikar (Skradin, 1433. ili 1436 – Šibenik, 6. XII. 1504). ...

Déry, Tibor

Déry [de:'ri], Tibor, madžarski romanopisac (Budimpešta, 18. X. 1894 – Budimpešta, 18. VIII. 1977). ...

(1)  2  3  4