Upit galaktike, pronađeno natuknica: 85

Ris

Ris (latinski Lynx [links], oznaka: Lyn), cirkumpolarno zviježđe između zviježđa Blizanaca, Kočijaša, ...

Rubin, Vera

Rubin [ru:'bin], Vera, američka astronomkinja (Philadelphia, 23. VII. 1928 – Princeton, 25. XII. 2016). ...

Sekstant

Sekstant (latinski Sextans [se'kstans], oznaka: Sex), malo ekvatorijalno zviježđe između zviježđa Lava, ...

Shapley, Harlow

Shapley [šẹi'pli], Harlow, američki astronom (Nashville, 2. XI. 1885 – Boulder, 20. X. 1972). Od 1914. ...

Sisaljka

Sisaljka (latinski Antlia [a'ntli·a], oznaka: Ant), zviježđe južnoga neba, između zviježđa Centaura, ...

skupovi galaktika

skupovi galaktika, najviši stupanj organizacije tvari u svemiru povezane gravitacijskim međudjelovanjem. ...

spektroheliograf

spektroheliograf (spektar + helio- + -graf), instrument za dobivanje monokromatske slike Sunca; izumili ...

Suncokret

Suncokret (M63 ili NGC 5055), velika aktivna spiralna galaktika u zviježđu Lovačkim psima, udaljena ...

supernove

supernove (super- + nova), zvijezde u eksploziji, kojima se sjaj tijekom nekoliko tjedana poveća i za ...

svemir

svemir, sveukupnost svih čestica i energija sadržanih u prostoru i vremenu. Objektivni svemir fizički ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9