Upit geometrija, pronađeno natuknica: 82

nacrtna geometrija

nacrtna geometrija →  deskriptivna geometrija ...

projektivna geometrija

projektivna geometrija (prema lat. proiectus: izbačen), geometrijska disciplina u kojoj se proučavaju ...

sferna geometrija

sferna geometrija, geometrija na sferi, dio stereometrije. Najkraća spojnica dviju točaka na sferi uvijek ...

aksiom

aksiom (grč. ἀξίωμα: načelo, tvrdnja). 1. U matematici, polazna matematička izjava iz koje se logičkim ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

Anguier

Anguier [8118gjẹ'], obitelj francuskih kiparâ. Glavni članovi: François (Eu, 1604 – Pariz, 8. VIII. 1669), ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

Atiyah, Michael Francis

Atiyah [əti:'jα], Michael Francis, britanski matematičar (London, 22. IV. 1929 – Edinburgh, 11. I. 2019). ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9