Upit geometrija, pronađeno natuknica: 82

harmonička četvorka

harmonička četvorka, četiri točke pravca ili četiri pravca pramena pravaca ili četiri ravnine pramena ...

invarijanta

invarijanta (in-2 + latinski variare: mijenjati). 1. U matematici, invarijanta neke transformacije, ...

izomorfija

izomorfija (izo- + -morfija), pojava jednakosti kristala različitih tvari. Uvjeti su izomorfije isti ...

Justinijanović, Juraj

Justinijanović, Juraj, hrvatski matematičar (Stari Grad na Hvaru, 8. III. 1895 – Zagreb, 26. VII. 1965). ...

Klein, Felix

Klein [klạin], Felix, njemački matematičar (Düsseldorf, 25. IV. 1849 – Göttingen, 22. VI. 1925). Profesor ...

korelacija

korelacija (srednjovj. lat. correlatio: suodnos). 1. Odnos između dvaju relata (veličina-vektora, promjenljivih ...

Lafforgue, Laurent

Lafforgue [lafɔ'ʀg], Laurent, francuski matematičar (Antony, Hauts-de-Seine, 6. XI. 1966). Doktorirao ...

Lobačevski, Nikolaj Ivanovič

Lobačevski (Lobačevskij) [ləbač’e'fsk’ij], Nikolaj Ivanovič, ruski matematičar (Nižni Novgorod, 1. XII. 1792 ...

Maclaurin, Colin

Maclaurin [məklɔ:'rin], Colin, škotski matematičar (Kilmodan, ? II. 1698 – Edinburgh, 14. VI. 1746). ...

matematička analiza

matematička analiza, dio matematike, točnije uobičajeni naziv za nastavni predmet koji se bavi analizom ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9