Upit geometrija, pronađeno natuknica: 85

Pavić, Slavka

Pavić, Slavka (Slavica), hrvatska fotografkinja (Jajce, BiH, 20. X. 1927). Studirala je na Ekonomskom ...

Petrić, Frane

Petrić, Frane (Patritius, Patricius [pa:tri'ci∙us], Patrizzi, Franciscus), hrvatski filozof i polihistor ...

Planinić, Srećko

Planinić, Srećko, hrvatski slikar (Mostar, 20. VI. 1939). Diplomirao 1964. na Akademiji likovnih umjetnosti ...

Plücker, Julius

Plücker [ply'kəɹ], Julius, njemački matematičar i fizičar (Elberfeld, 16. VII. 1801 – Bonn, 22. V. 1868). ...

polinom

polinom (poli- + -nom), višečlani algebarski izraz koji je u slučaju jedne varijable zbroj monoma (članova) ...

prirodni fraktal

prirodni fraktal, stvarni prirodni ili umjetno stvoreni objekt, koji nije gladak, već je hrapavi ili ...

prostor-vrijeme

prostor-vrijeme, u teoriji relativnosti, prostor opisan trima prostornim koordinatama i četvrtom koordinatom ...

ravnina

ravnina, osnovni matematički pojam, koji se u klasičnoj geometriji ne definira, nego mu se svojstva ...

razredno-predmetni sustav nastave

razredno-predmetni sustav nastave, temeljna orijentacija u organizaciji nastavnoga rada, prema kojoj ...

realni brojevi

realni brojevi, matematički pojam koji obuhvaća racionalne i iracionalne brojeve. Mogu se definirati ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9