Upit glazbala, pronađeno natuknica: 318

arpeggio

arpeggio [arpε'62721:o] ili arpeggiando [arpe62721:a'ndo] (tal.: poput harfe, na način harfe), u glazbi, poseban ...

Asirija

Asirija, u starom vijeku, država na području između srednjeg Tigrisa i planina Zagrosa. Na vrhuncu moći ...

ašug

ašug (tur. aşık), narodni pjesnik pjevač na Bliskom istoku i u Maloj Aziji. Naziv ašug pojavio se u ...

Australija (država)

Australija ili Australski Savez (Australia/Commonwealth of Australia), savezna država na australskom ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Azerbajdžanci

Azerbajdžanci ili Azeri (azerbajdžanski Azärbaycanlīlar), turkijski narod u Iranu (pretežito pokrajina ...

Bach, Carl Philipp Emanuel

Bach [bax], Carl Philipp Emanuel, njemački skladatelj i čembalist (Weimar, 8. III. 1714 – Hamburg, 14. XII. 1788). ...

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg [ba:dn vy'rtəmbεrk], savezna zemlja (Bundesland) u jugozapadnom dijelu Njemačke; 35 751 km2, ...

Banchieri, Adriano

Banchieri [baŋkiε:'ri], Adriano, talijanski skladatelj i teoretičar (Bologna, 3. IX. 1568 – Bologna, ...

banjo

banjo (engl. izgovor [bæ'n62721ɔu]) (bendžo) (amer. engl., prema crnačkom izgovoru španj. bandurria, ili ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|