Upit glazbala, pronađeno natuknica: 318

Davies, Peter Maxwell

Davies [dẹi'vis], Peter Maxwell [mæ'kswəl], engleski skladatelj i dirigent (Manchester, 8. IX. 1934 ...

Detoni, Dubravko

Detoni, Dubravko, hrvatski skladatelj i pijanist (Križevci, 22. II. 1937). Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu ...

Dijon

Dijon [diž61533'], glavni grad departmana Côte d’Or i Burgundije, istočna Francuska; 155 340 st. (2009). ...

Dolar, Janez Krstnik

Dolar, Janez Krstnik, slovenski skladatelj (Kamnik, oko 1620 – Beč, 13. II. 1673). Isusovac, školovao ...

Dolmetsch, Arnold

Dolmetsch [dɔ'lmeč], Arnold, engleski graditelj glazbala, muzikolog, violinist i glazbeni pedagog francusko-švicarskoga ...

Doni, Giovanni Battista

Doni [do:'ni], Giovanni Battista, talijanski glazbeni teoretičar i polihistor (Firenca, 1594 – Firenca, ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

Dušanbe

Dušanbe [dušambe'] (ruski i tadžički Душанбе; od 1929. do 1961. Staljinabad), glavni grad Tadžikistana; ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

elektroakustika

elektroakustika (elektro- + akustika), područje elektrotehnike koje se bavi pretvorbom zvuka u električne ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|