Upit gluma, pronađeno natuknica: 11

gluma

gluma, umijeće javne umjetničke izvedbe različitih uloga. Ostvaruje ju jedan ili više izvođača kombinacijom ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

Freudenreich, Aleksandar

Freudenreich [fro'jdenrajh], Aleksandar, hrvatski arhitekt, kazališni djelatnik i pisac (Zagreb, 21. XI. 1892 ...

Karahasan, Dževad

Karahasan, Dževad, bošnjački književnik i teatrolog (Duvno, danas Tomislavgrad, 25. I. 1953). Diplomirao ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

Magazinović, Maga

Magazinović, Maga, srpska plesna pedagoginja i koreografkinja (Užice, 14. X. 1882 – Beograd, 8. II. 1968). ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

Schönemann, Johann Friedrich

Schönemann [šø:'nəman], Johann Friedrich, njemački glumac (Crossen, 21. X. 1704 – Schwerin, 16. III. 1782). ...

Šveđani

Šveđani (švedski Svenskar), sjevernogermanski narod u Švedskoj, gdje čini 88,5% stanovništva (oko 8,11 milijuna ...

(1)  2