Upit gramatika, pronađeno natuknica: 208

gramatika

gramatika (grč. γραμματıϰὴ [τέχνη]: slovničko umijeće, vještina pisanja, prema γράμμα: slovo) (slovnica). 1. ...

deskriptivna gramatika

deskriptivna ili opisna gramatika  →  gramatika ...

generativna gramatika

generativna ili proizvodna gramatika, poseban pojam gramatike (naziv je matematičkoga podrijetla) koju ...

kognitivna lingvistika

kognitivna lingvistika ili gramatika, pristup jeziku koji jezik promatra kao dio ljudskoga kognitivnoga ...

logička gramatika

logička gramatika, gramatika bilo kojega jezika koji je izgrađen prema logičkim načelima; gramatika ...

normativna gramatika

normativna gramatika  →  norma ...

transformacijsko-generativna gramatika

transformacijsko-generativna gramatika, u lingvistici, naziv za jedan tip formalne gramatike koji je ...

Abu Hajan

Abu Hajan (arapski Abū Ḥayyān [a'bu: ḥaj:a:'n], Muḥammad ibn Yūsuf al-Garnādī), arapski filolog i pjesnik ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

algebarska lingvistika

algebarska lingvistika, dio matematičke lingvistike. Moderna (apstraktna) algebra bavi se objektima, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|