Upit gramatika, pronađeno natuknica: 208

Álvares, Manuel

Álvares [α'łvɐriš], Manuel (latinski Emmanuel Alvarus), portugalski isusovac, humanist i gramatičar ...

Andrović, Ivan

Andrović, Ivan, hrvatski publicist, prevoditelj i leksikograf (Skradin, 15. XII. 1876 – Zagreb, 20. III. 1954). ...

Appendini, Francesco Maria

Appendini [ap:endi:'ni], Francesco Maria (Franjo Marija), talijanski i hrvatski povjesničar, književni ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...

Artmann, Hans Carl

Artmann [a'~], Hans Carl, austrijski književnik (Beč, 12. VI. 1921 – Beč, 4. XII. 2000). Neko vrijeme ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Aventinus, Johannes

Aventinus [~ ti'~], Johannes (pravo ime Johann Turmair), bavarski humanist i povjesničar (Abensberg, ...

Bagdasarov, Artur Rafaelovič

Bagdasarov [bəgdasa'rəf], Artur Rafaelovič, ruski slavist i kroatist armenskoga podrijetla (Baku, 2. XII. 1958). ...

Baraković, Juraj

Baraković, Juraj, hrvatski pjesnik (Plemići kraj Zadra, 1548 – Rim, 1. VIII. 1628). Osnovnu naobrazbu ...

Beludži

Beludži (Baloči), narod iz iranske skupine indoeuropskih naroda, nastanjeni pretežito u Beludžistanu, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|