Upit gramatika, pronađeno natuknica: 208

Latvijci

Latvijci ili Letonci, narod u sjeveroistočnoj Europi; oko 1 600 000 pripadnika, od čega oko 1 350 000 ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

Lepsius, Carl Richard

Lepsius [lε'psius], Carl Richard, njemački egiptolog i lingvist (Naumburg an der Saale, 23. XII. 1810 ...

Leskien, August

Leskien [lεski:'n], August, njemački slavist, baltist i indoeuropeist (Kiel, 8. VII. 1840 – Leipzig, ...

Lončarić, Mijo

Lončarić, Mijo, hrvatski jezikoslovac (Reka kraj Koprivnice, 1. IX. 1941). Na Filozofskom je fakultetu ...

Łoś, Jan Nepomucen

Łoś [łoś], Jan Nepomucen, poljski jezikoslovac (Kielce, 14. V. 1860 – Krakov, 10. XI. 1928). Bio je ...

Ljuština, Vikentije

Ljuština (Lustina), Vikentije, srpski gramatičar (Medak, Lika, 6. II. 1761 – Vršac, Srbija, 18. IV. 1805). ...

Malić, Dragica

Malić, Dragica, hrvatska filologinja (Zagreb, 21. VII. 1934). Studij jugoslavistike i rusistike završila ...

Maretić, Tomislav

Maretić, Tomislav (Tomo), hrvatski jezikoslovac (Virovitica, 13. XII. 1854 – Zagreb, 15. I. 1938). Diplomirao ...

Martinet, André

Martinet [maʀtinε'], André, francuski lingvist (Saint-Alban-des-Villards, Savoja, 12. IV. 1908 – Châtenay-Malabry, ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >