Upit gramatika, pronađeno natuknica: 208

Curtius, Georg

Curtius [ku'rcius], Georg, njemački filolog helenist (Lübeck, 16. IV. 1820 – Hermsdorf, poljski Sobieszów, ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

čestica

čestica (riječca, partikula). 1. U starijoj literaturi naziv za jezičnu jedinicu koja pripada nekoj ...

Della Bella, Ardelio

Della Bella [de'l:a bε'l:a], Ardelio, hrvatski jezikoslovac talijanskog podrijetla (Foggia, 14. II. 1655 ...

derivacija

derivacija (lat. derivatio: izvođenje, odvođenje). 1. U lingvistici, tvorba riječi, tj. postanak novih ...

Diels, Paul

Diels [di:ls], Paul, njemački jezikoslovac (Berlin, 28. XII. 1882 – München, 19. II. 1963). Sin Hermanna ...

Dillmann, August

Dillmann [di'lman], August, njemački orijentalist (etiopist) i protestantski teolog (Illingen, 25. IV. 1823 ...

Dobrovský, Josef

Dobrovský [do'brovski:], Josef, češki filolog (Gyarmaty kod Győra, Madžarska, 17. VIII. 1753 – Brno, ...

Dravidi

Dravidi, skupina naroda u Indiji, Pakistanu, Šri Lanki, Maleziji i drugdje. Smatra se da su do III. tisućljeća pr. Kr. ...

Endzelīns, Jānis

Endzelīns [e'nʒeli:ns], Jānis, latvijski lingvist, baltist i indoeuropeist (Kauguru, 22. II. 1873 – ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|